Drodzy Absolwenci !

Choć różne są nasze losy, inaczej potoczyło się nasze życie, mamy różne doświadczenia, ale łączy nas jedno ? wszyscy ukończyliśmy tą samą uczelnię. Stąd też idea utworzenia stowarzyszenia, które integrowałoby absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół AMB/UMB w Ameryce Północnej działa już od ponad trzech lat i do tej pory zorganizowało trzy zjazdy: w Waszyngtonie, Chicago i Nowym Jorku. W tym roku planujemy zakończyć oficjalne procedury rejestracyjne Stowarzyszenia w Ameryce Północnej. Głównym celem naszego Stowarzyszenia jest podtrzymywanie kontaktów koleżeńskich i międzyludzkich, ale także wspieranie ducha lojalności i promowanie UMB w USA. Celem jest też wzmacnianie więzi między absolwentami mieszkającymi w Ameryce Północnej, a macierzystą uczelnią. Ogólne założenia struktury organizacyjnej są już przygotowane i na najbliższym zjeździe zaplanowanym w koncu październiku br. w Miami na Florydzie wyłoniony zostanie ścisły zarząd Stowarzyszenia. Więcej szczegółów na temat IV zjazdu w Miami w zakładce aktualności.

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA